Değerli Katılımcılarımız;

Kongre Tam Metin Kitabı web sayfamızda yayımlanmıştır. Genel Bilgiler sekmesinden Tam Metin Kitapçığını tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

 

INTERNATIONAL CONGRESS OF ACADEMIC RESEARCH

 

ICAR

 

 

Değerli Bilim İnsanları; 

      Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR); Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım bilimlerini ihtiva eden, geniş bir alanda Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını bir araya getirmek ve özgün nitelikte yeni çalışmaların ele alınarak, bilimin gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

    17-18-19 ŞUBAT 2020 tarihinde Bolu’da Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek bu etkinlikte alanında uzman araştırmacılardan ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulumuz rehberliğinde, uluslararası düzeyde düzenleyeceğimiz kongrelerle Türkiye’nin akademik çalışmalar platformuna katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda etkinlikte lisans düzeyindeki genç araştırmacıların, akademik hayatının en son aşamasına kadar yükselmiş başarılı ve kıdemli bilim insanlarını ve adaylarını bir araya getirerek, bilimin yeni verileri ışığında bilime katkı sunacak akademik konuları ele alıp sunum yapmayı, yapılan sunumlar çerçevesinde akademik tartışmalar gerçekleştirmeyi ve bunun sonucunda da bilimsel çalışmaları yayın dünyasına kazandırmayı amaçlanmaktadır.

     Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir.

   Kongrede sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programından taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden geçmek kaydıyla elektronik ortamda ISBN numarasıyla e-kitap olarak yayımlanacaktır.

    17-18-19 ŞUBAT 2020 ' de  BOLU’da görüşmek üzere…

 

 • 27 OCAK 2020

  Özet Gönderimi için Son Tarih:


 • 31 OCAK 2020

  Kongre Kayıt ve Son Ödememe Tarihi:

 • 10 ŞUBAT 2020

  Kongre Programı’nın Açıklanması:


 • 17 ŞUBAT 2020

  Kongre’nin Başlaması:


 • 15 MART 2020

  Tam Metin Gönderme Son Tarihi:


Konuşmacılar

Prof.Dr. Galip SAYILOV
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
AZERBAYCAN

Doç. Dr. Obid SHOFIYEV
Termez Devlet Üniversitesi
ÖZBEKİSTAN

Consuelo Emilj MALARA
İTALYA

Dr. Nabeel ALOBAIDI
IRAK

Adramane ASSOUMANA
TOGO

Sponsorlar