YAYIN İLKELERİ:

YAZIM KURALLARI

 

Kongrede bildiri özeti ve tam metinlerde APA yazım kuralları kullanılmalıdır.

 

TÜRKÇE BAŞLIK/ İNGİLİZCE  (12 PUNTO, BOLD-KALIN, ORTALI, TAMAMI BÜYÜK HARF )

 

Adı SOYADI (10 punto, İsim sadece baş harfi büyük, soyadı tamamı büyük, bold, ortalı,italik)

 

Unvan, Üniversite, Fakülte, Bölüm (10 punto, ortalı, italik)

 

E-mail (10 punto, ortalı, italik)

 

 ÖZ: /ABSTRACT:  ( Her iki yana yaslı, 11 punto).

 

ANAHTAR KELİMELER:/ KEYWORDS: (En fazla 5 Kelime, 11 punto)

METİN AKIŞI;

GİRİŞ:

YÖNTEM:

BULGULAR VE TARTIŞMA:

SONUÇ:

KAYNAKÇA:

Her başlık 12 punto times new roman ve iki yana yaslı olması gerekmektedir. Kaynakça APA kaynak gösterim yontemi ile düzenlenecektir.

Aşağıdaki şablon örnek olarak kullanılabilir.

Örnek şablona ulaşlmak için tıklayınız.