DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Kemal Arı  (Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih ve Günce Dergisi)

 

Dr. Öğr. Üyesi Parisa Göker (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

 

Dr. Derya Genç Acar (Adnan Menderes Üniversitesi)

 

Arş. Gör. Mustafa Kırışman (Dokuz Eylül Üniversitesi)

 

Doç.Dr. Yenal Ünal ( Karabük Üniversitesi)

 

Doç.Dr. Olcay Pullukçu Yapucu ( Ege Üniversitesi)

 

Dr. Özlem Yıldız (MEB)

 

Dr. Öğr. Üyesi Resul Yavuz (Onsekiz Eylül üniversitesi)

 

Murat Kaya

 

 

 

BİLİM KURULU

 

Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

 Prof. Dr. Kemal ARI (Dokuz Eylül Üniversitesi, Tarih ve Günce Dergisi)

 

Prof.Dr. Gül Celkan (Middle Georgio State Üniversity)

 

Prof.Dr. Mahmut Atay (Selçuk Üniversitesi)

 

Prof.Dr. İlhan İçen (İnönü Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Nergüz Bulut Serin (Lefke Avrupa Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Medine Güllüce (Atatürk Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Mehmet Canbulat (Antalya Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Mehmet Kutalmış ( Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Şahabettin Güneş ( Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Ahmet Ocak ( Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Prof.Dr. idris Türel ( Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Ömer Özyurt ( Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Sefa Bulut ( ibn-i Haldun Üniversitesi)

 

Prof. Dr. Mehmet Yavuz ( Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Prof.Dr. Metin Dağdeviren (Gazi Üniversitesi)

 

Doç. Dr. Bayram Bıçak (Antalya Üniversitesi)

 

Doç.Dr. Ayşenur Canbulat (Antalya Üniversitesi)

 

Doç.Dr. Aslıhan Tüfekçi (Gazi Üniversitesi)

 

Doç.Dr. Hüseyin Şİmşek (Ahi Evran Üniversitesi)

 

Doç.Dr. Mehmet Öztürk ( Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Doç.Dr. Numan Alpay ( Gazi Üniversitesi)

 

Dr. Öğr.Üyesi Nihat Durak ( Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Dr. Öğr. Üyesi Halide Özüdoğru Erdoğan ( Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Dr. Öğr. ÜYesi Canan Akünal Türel ( Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Dr. Derya Genç ACAR(Tarih ve Günce, Adnan Menderes Üniversitesi)

 

                                                                        Dr.Öğr.Üyesi Dilek Dülger (Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 

Dr.Öğr. Üyesi Başar Kaya ( Ufuk Üniversitesi)

 

Doç.Dr. İbrahim Bozkurt (Mersin Üniversitesi)

 

Dr.Öğr.Üyesi Birgül Bozkurt (Mersin Üniversitesi)

 

Dr. PaskalisJohannes Heinrich (ALMANYA)

 

Dr. Fabio L. Grassi (İtalya)

 

Doç. Dr. Yenal Ünal (Karabük Üniversitesi)

 

Dr. Öğrt. Üy. Resul Yavuz (Onsekiz Eylül Üniversitesi)

 

Öğrt. Gör. Dr. Tuğçe Üner (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Dr. Özlem Yıldız (Tarih ve Günce, MEB)

 

Redzep SKRİJELJ (MAKEDONYA)

 

Dr. Şenay SAVUR (Tarih ve Günçe)

 

Doç. Dr. Olcay Pullukçu YAPUCU(Ege Üniversitesi)

 

Doç. Dr. Cihan Özgün Hakem Kurulu(Ege Üniversitesi)

 

Prof. Dr. Kemal ABDULLAYEV  (Azerbaycan)

 

Prof.Dr. Kenan Söğüt (Mersin Üniversitesi)

 

Prof. Dr. Bülent ATALAY – University of Mary Washington

 

Prof. Dr. Gövher BAHŞELİYEVA ( Azerbaycan Bilimler Akademisi)

 

Prof. Dr. Evangelia BALTA (National Helenic Research Foundation)

 

Prof. Dr. Nizami CEFEROV  (Azerbaycan)

 

Prof. Dr. Blagovesta IVANOVA ( Bulgaristan)

 

Prof. Dr. Nurşat JUMADİLOVA – (Kazakistan)

 

Prof. Dr. Dosay KENJETAY – (Kazakistan)

 

Prof. Dr. Arshi KHAN (Hindistan)

 

Prof. Dr. Dimitri KİTSİKİS (Yunanistan)

 

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU –(Michigan State University)

 

Prof. Dr. Rafael MUKHAMETDİNOV –(Rusya Federasyonu)

 

Prof. Dr. Şahin MUSTAFAYEV (Azerbaycan Bilimler Akademisi)

 

Prof. Dr. Aytül Ergül ONURSAL (Kean University)

 

Prof. Dr. Alfina SIBGATULLINA (Rusya Bilimler Akademisi)

 

Doç. Dr. Necdet AYSAL ( Ankara Üniversitesi )

 

Doç. Dr. Mansumeh DAEİ – (İran)

 

Doç. Dr. Ali DİKİCİ

 

Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA (Azerbaycan Bilimler Akademisi)

 

Doç. Dr. Svitlana NESTEROVA (Ukrayna)

 

Doç. Dr. Cavid QASIMOV (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

 

Doç. Dr. Sübhan TALIBLI (Azerbaycan Bilimler Akademisi)

 

Yrd. Doç. Dr. Metin AKSOY ( Gümüşhane Üniversitesi)

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KALEMLİ (Nevşehir Üniversitesi)

 

Yrd. Doç. Dr. Yenal ÜNAL (Bartın Üniversitesi)

 

Dr. Emine Aşçı (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

Dr. Hasan Dinçer ( Ankara Üniversitesi)

 

Dr. Bülent DURGUN

 

Dr. Firuz FEVZİ (Afganistan)

 

Dr. Neval KONUK ( Marmara Üniversitesi)