YAYIN İLKELERİ:

YAZIM KURALLARI

 

Kongrede bildiri özeti ve tam metinlerde APA yazım kuralları kullanılmalıdır.

 

Özet en az 150 en fazla 200 kelime ve tek paragraf İngilizce veya Türkçe tercihe bağlı olarak düzenlenmelidir. En az beş anahtar kelime yer almalıdır. Tablo ve şekiller sırayla numaralandırılmış ve isimlendirilmiş olmalıdır. Özet metninde yer alan başlıkların (İngilizce/Türkçe) Kelimelerde ki baş harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde Tümce düzeninde yazılmalıdır. Örnek: Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi. (Ayrıca başlıklarda ki bağlaçların İngilizce ve Türkçeleri küçük harflerle yazılması gerekmektedir.) Anahtar Sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğer harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Örnek; Uluslararası, Multidisipliner, Sosyal, Bilimler, Kongresi

 

Tam metinler,  en fazla 5000 kelime olacak şekilde şablona göre hazırlanmalıdır.Dipnot ve kaynakça yazımında  tüm çalışmada APA yazım kurallarına uyulmalıdır. Tam metninde yer alan başlıkların (İngilizce/Türkçe) Kelimelerde ki baş harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde Tümce düzeninde yazılmalıdır. Örnek: Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi. (Ayrıca başlıklarda ki bağlaçların İngilizce ve Türkçeleri küçük harflerle yazılması gerekmektedir.)

 

Bildiriler/tam metinler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, sempozyumun belirlediği konulara yönelik bir çalışmayı içermelidir. Kongrede her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Ayrıca, soru ve tartışma bölümleri için 5 dakika ayrılacaktır. Bildiriler/tam metinler, gönderildiği tarihten itibaren en geç 2 hafta içinde hakemler tarafından değerlendirilecek ve yazarlara geri bildirimde bulunulacaktır. Hakemler tarafından kabul edilen bildiriler/tam metinler için katılımcılar kendi sistemleri üzerinden kabul mektubu gönderilecektir.

 

Not:

Tam metin gönderimi zorunlu değildir. Tam metinle ilgili kurallar göndermek isteyen yazarlar için geçerlidir.

Özet ve Tam metinlerdeki Ad, Soyad, Kurum Bilgileri, Unvan Bilgileri ve İletişim bilgileri İngilizce ve Türkçe olarak eksiksiz şekilde yazılmalıdır. (Lütfen İngilizce şablonda ki bilgileri İngilizce olarak yazınız.)

 

 

 

 

 

Prof. Dr. …..1

1Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Antropoloji, Ankara, Türkiye,

info@icarcongress.org

Prof. Dr. …..2

2Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Antropoloji, Ankara, Türkiye,

info@icarcongress.org

Makale Başlığı

Özet

Değerli Bilim İnsanları,

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri gibi birbirinden farklı bilim alanlarının etkileşiminin son dönemde ileri seviyelere ulaştığı; hemen her bilim dalının bir diğerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediği, bugün yadsınamaz bir gerçek hâlini almıştır. Bu sebeple neredeyse tüm dünyada, disiplinler arası bilimsel çalışmalar ve etkileşimler büyük bir hızla sürdürülmekte; bilgi ve deneyimlerin paylaşılması noktasında gerek bireysel gerekse kurumsal anlamda işbirliği yapılmaktadır. Güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık, Sağlık ve fen bilimleri, sosyal bilimler ve teknik bilimlerin hemen tüm alanlarını kapsayan bu işbirliğinin gerçekleştiği en önemli ve en verimli ortamlar ise şüphesiz ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bilimsel toplantılardır.

Türkiye; genç nüfusuyla, özellikle de yükseköğretim düzeyinde açılan yeni eğitim-öğretim kurumlarıyla bilimsel çalışmalara katkı yapacak güçlü potansiyele sahip ülkeler arasında öne çıkmaktadır. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongre Heyeti olarak, alanında uzman araştırmacılardan ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulumuz rehberliğinde, uluslararası düzeyde düzenleyeceğimiz kongrelerle Türkiye’nin bu potansiyeline katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık, sosyal bilimler, fen bilimleri, eğitim bilimleri ve teknik bilimlerle bu bilim alanlarının hemen bütün alt dallarında bilimsel çalışma yapan yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirerek, 11-12 EKİM 2019 tarihlerinde,  Antalya’da III. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi’ni (İCAR 2020) düzenlemeyi   planlamaktayız.

Anahtar Kelimeler: KONGRE, Organizasyon, Komitesi

2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ TAM METİN KİTAPÇIĞI